Inženýrské stavby


V této kategorii staveb se věnujeme odvětvím:

- výstavba vodovodů

- výstavba kanalizací

- výstavba čistíren odpadních vod

- výstavba infrastruktury pro bytovou a průmyslovou zástavbu